Ne može zelenije

Ekološke prednosti željeznice

Prema podacima Europske agencije za okoliš, promet je odgovoran za otprilike 25 posto ukupnih emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji. Od toga gotovo 72 posto otpada na cestovni promet, 13 posto na zračni te 14 posto na pomorski promet. S druge strane, željeznica je odgovorna za 0,4 posto emisija stakleničkih plinova povezanih s prometom, a prevozi 7 posto svih putnika i 11 posto sve robe na području EU-a. Važno je napomenuti i da je željeznica jedina vrsta prijevoza koja je od 1990. godine znatno smanjila svoje emisije.

U sklopu prometne strategije Europske unije iz 2011. godine formiran je strateški dokument Bijela knjiga o prometu, čiji je cilj do 2050. godine smanjiti emisiju stakleničkih plinova za najmanje 60 posto u odnosu na baznu početnu 1990. godinu te preusmjeriti više od 50 posto teretnog cestovnog prometa duljeg od 300 km na željeznički i vodeni promet.

Za prijevoz tisuću tona robe potrebna je jedna dizelska lokomotiva ili 47 kamiona. Za navedeni prijevoz kamioni će potrošiti tri puta više goriva od lokomotive. Iz toga se najbolje vidi koliki bi utjecaj na smanjenje štetnih emisija CO2 imalo prebacivanje tolike količine tereta s ceste na željeznicu.

Željeznica je jedini način da se spoje klimatski ciljevi i pozitivan gospodarski razvoj. Želimo li smanjiti emisije stakleničkih plinova i unaprijediti borbu protiv klimatskih promjena, moramo preusmjeriti teretni prijevoz s ceste na prugu. Posljedice našega nedjelovanja imale bi golem utjecaj na naše zdravlje, okoliš i gospodarstvo.