Opći prijevozni uvjeti

Općim prijevoznim uvjetima uređuju se odnosi između HŽ Carga i korisnika prijevoza u obavljanju prijevoza u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu, ako međusobnim ugovorom nije drukčije određeno.