Serije vagona

Specijalni zatvoreni vagoni (vagoni serije H)

Osnovna značajka specijalnih zatvorenih vagona serije H je različitost konstrukcijskih izvedba koje omogućuju brže i jednostavnije rukovanje robama različitih vrsta.

Vagon serije Habbins-z i vagon serije Habbinss-z četveroosovinski je vagon s pokretnim aluminijskim vratima (po dvoja sa svake strane) za olakšanu manipulaciju teretom. Vagon služi za prijevoz komadne i paletizirane robe koju treba zaštiti od atmosferskih utjecaja. Konstruiran je tako da može prevoziti 63 EURO palete (800×1200 cm2) ili 42 industrijske palete (1000×1200 cm2).

Vagoni serije Rils-z

Vagon serije Rils-z je običan četveroosovinski plato-vagon. Tovarni prostor omeđen je visokim čelnim stranicama koje su na gornjoj strani zasvođene te platnenim pokrovom koji sa strane i odozgo potpuno obuhvaća pomične arnjeve oblikovane prema obrisu čelnih stranica. Pomični arnjevi omogućuju skupljanje pokrova na jednu stranu vagona kako bi se pri utovaru ili istovaru oslobodio pristup u tovarni prostor. Drveni pod pogodan je da se za nj čavlima zabijaju drvena sredstva koja služe za sprječavanje ili ograničavanje pomicanja tereta ili pak da se u nj utiskuju trnovi onda ako su ta sredstva od kovine. Za terete što ih je potrebno vezati u pod su ugrađeni prihvatni prsteni.

Specifikacije:

Vagoni serije Tadds-z i Tads-z

Vagon serije Tadds-z i Tads-z specijalni je četveroosovinski višenamjenski vagoni s pokretnim krovom (kod vagona serije Tadds-z unutrašnjost je plastificirana). To je vagon za prijevoz neoštrobridnih, rasutih pošiljaka od 1 do 50 mm. Utovar se obavlja s gornje strane preko pokretnoga krova, a pošiljka je zaštićena od atmosferskih utjecaja. Istovar se obavlja gravitacijom pojedinačnim otvaranjem otvora na ispustima, a može se podešavati pomoću preklopnih vrata na otvorima. Istovar se mora obavljati obostrano u boksove, elevatore ili na posebne platoe. Upute za rukovanje napisane su na vagonu.

Specifikacije:

Vagoni serije Tadnss-z

Vagon serije Tadnss-z četveroosovinski je teretni vagon za prijevoz rasutih materijala granulacije od 0 do 50 mm koji moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja (nitrati, granulirano vapno, kalcinirana soda, žitarice i sl.). Vagon je opremljen pokretnim krovom, a sa svake strane nalaze se po 4 otvora za istovar (lijevka). Otvaranje krova i otvora za istovar obavlja se mehanizmima smještenima na platformama.

Specifikacije: