Konvencionalni
prijevoz

Konvencionalni prijevoz obuhvaća prijevoz vagonskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prijevozu. Prijevoz vagonskih pošiljaka predviđen je kao usluga koja je namijenjena tržištu većih količina tereta, kao što su rasuti tereti, kemikalije, proizvodi i poluproizvodi metalurške i građevinske industrije, paletizirani tereti i drugi. Uz posebne uvjete prijevoza, konvencionalni prijevoz obuhvaća i izvanredne pošiljke. Za prijevoz tih tereta nude se vagoni raznih vrsta, i to otvoreni i zatvoreni vagoni, vagoni specijalne izradbe, plato-vagoni, cisterne i drugi. Konvencionalni prijevoz obavlja se u međunarodnim vlakovima (vlakovi EUC), brzim teretnim vlakovima režima B, direktnim teretnim vlakovima te u sabirnim, kružnim i industrijskim teretnim vlakovima.

Kontakt

Tin Simonić

Direktor Prodaje

Telefon: 099/5248 551

E-mail: sales@hzcargo.hr

Marko Gračak

Voditelj Prodaje

Telefon: 099/3173 313