Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju neispravnih statora glavnog generatora lokomotive 2061

8. siječnja 2019.

Dokumentacija: