Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 1911/18/SK za kupnju 92 teretna vagona i 38 lokomotiva za kasaciju

6. prosinca 2018.