Javni natječaj

6. studenoga 2018.

Javni natječaj za odabir kandidata za glavnog inženjera za održavanje lokomotiva, planiranje i praćenje troškova (1 izvršitelj) – Privitak

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – Privitak