U utorak, 6. veljače 2018. u Portorožu, održan je sastanak direktora željezničkih teretnih operatera iz regije, SŽ – Tovorni promet d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., Akcionarsko društvo za Železnički prevoz robe Srbija Kargo, Beograd, Željeznice Republike Srpske a.d., Makedonski Železnici Transport a.d., Skopje, Makedonija i AD Montecargo.

Glavna svrha regionalnog sastanka visoke razine jest poboljšati suradnju između poduzeća s ciljem da se poslovnim partnerima osigura bolja kvaliteta usluge te uvođenje novog projekta Sava Express.
To je veliki korak prema poboljšanju regionalne suradnje između željezničkih teretnih operatera. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkoj suradnji u prijevozu robe na području nekadašnjeg  X koridora, odnosno planiranog Alpsko-Zapadnobalkanskog koridora, kao i o zajedničkim mjerama za pružanjem najkvalitetnijih logističkih usluga. Sudionici su se složili da se u planirani koridor također uključe ogranci u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji.
Željeznički teretni operateri dijele zajedničke razvojne vrijednosti kao i svijest o značaju suradnje radi postizanja poslovnih uspjeha. Cilj je poboljšati međusobnu suradnju, povećati obujam prijevoza robe željeznicom na ključnim koridorima, kao i  ekonomsku i socijalnu koheziju, poboljšati kvalitetu usluge kako za postojeće tako i za  nove klijente te oblikovati nove, ka klijentima usmjerene, proizvode.
Tom prilikom prijevoznici su istaknuli kako je potrebno informirati vlade svojih država koje bi eventualno preispitale mogućnost uvođenja odgovarajućih financijskih i drugih mjera, u skladu s fondovima EU-a, kroz koje bi željeznički prijevoznici mogli ostvariti ravnopravan ekonomski položaj u odnosu na prijevoznike roba drugih vidova prijevoza kao i u odnosu na željezničke prijevoznike u drugim europskim državama.Goran Zeba, direktor tehnologije HŽ Carga d.o.o., pozdravlja zajedničku inicijativu koja za cilj ima razvoj i optimizaciju željezničkog prijevoza na nekadašnjem desetom koridoru. Istaknuo je da će novi projekt Sava Express imati pozitivne učinke kroz sinergiju svih potpisnika. Naglasio je da se s kvalitetnim zajedničkim projektima može podići kvaliteta usluge i tako pridobiti robne tokove s drugih koridora na nekadašnji deseti koridor. Sve to će doprinijeti i razvoju luka koje gravitiraju nekadašnjem desetom koridoru.Direktorica SŽ – Tovorni promet d.o.o. mag. Melita Rozman Dacar je kao domaćin regionalnog sastanka visoke razine, istaknula: “Željeznički prijevoznici vide veliku mogućnost za rast i razvoj. Zajedno ćemo težiti povećanju kvalitete za naše klijente kao i da na željeznicu ponovo pridobijemo robne tokove koji se trenutno prevoze cestom. Naš je cilj ponovno vratiti tokove robe na željeznicu i ponuditi novu kvalitetu usluga kupcima iz Slovenije i u tranzitu preko Slovenije.Generalni direktor Srbija Kargo Dušan Garibović predstavio je poslovanje i razvojne planove poduzeća i naglasio da je Srbija Kargo spreman za poboljšanje suradnje s drugim nacionalnim prijevoznicima u regiji, bez čega će rast obujma prijevoza robe željeznicom biti otežan. Istaknuo je da će novi vlak Sava Express biti značajan korak ka poboljšanju usluga željeznica u regiji i zalaže se za širenje novog proizvoda, također i u Bugarsku, Makedoniju, Grčku i druge države iz regije.

Sa zajedničkim ciljevima, danas postavljenim, i da će dalji razvoj uspješnih željezničkih prijevoznika u regiji zavisiti od međusobne suradnje, potvrdili su i direktori Željeznice Republike Srpske a.d., Makedonski Železnici Transport a.d., Skopje, Makedonija, i AD Montecargo.
Isto tako vjeruju da će se u narednom periodu transportne rute kroz njihove države u bliskoj budućnosti naći u sastavu TEN-T mreže.

Potpisan memorandum o suradnji

Direktori željezničkih teretnih operatera SŽ – Tovorni promet d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., Akcionarsko društvo za Železnički prevoz robe Srbija Kargo, Beograd, Željeznice Republike Srpske a.d., Makedonski Železnici Transport a.d., Makedonija, Skopje, JP ŽFBIH d.o.o. Sarajevo i AD Montecargo su u srijedu, 7. veljače, svečano potpisali memorandum o suradnji. Memorandumom je dogovoreno da će zajedno stremiti razvoju novih kvalitetnih usluga za svoje kupce, što će se pozitivno odraziti kako na razvoj regije, tako i na preusmjeravanje robnih tokova s ceste na željeznicu.
Potvrda novog zajedničkog projekta – Sava Express

Direktori regionalnih prijevoznika dogovorili su da će surađivati na novom projektu Sava Express.  Željeznički promet na nekadašnjem desetom koridoru je nakon 1990. godine pao za 92%, zato je potencijal za povećanje prijevoza robe željeznicom vrlo velik. Novim direktnim teretnim vlakom države Europske unije bit će bolje povezane s drugim državama regije.
Novi vlak će od 1. ožujka 2018. ponuditi pouzdane redovne veze, kraće tranzitno vrijeme i kvalitetniju uslugu.