UC-69-8-19, prodaja rashodovane dugotrajne imovine putem javne dražbe, KT Zagreb

12. prosinca 2019.