Poziv za dostavu inicijalne ponude za otkup kontejnera stambenog po grupama: Grupa 1.: DI03349, Grupa 2.: DI03350 i Grupa 3.: DI03351, EBP: 702/23/SK

28. rujna 2023.