Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju teretnog vagona serije Hrrs-z, broj 1178/20/SK od 28. 9. 2020.

29. rujna 2020.