Poziv za dostavu inicijalne ponude rashodovanih teretnih vagona/lokomotiva

21. veljače 2022.

6. KRUG- Poziv za nadmetanje 26.4.2022. za teretne vagone za Grupe 1-5, ebp: 104/22/SK

5.KRUG- Poziv za nadmetanje 15.4.2022. za teretne vagone za Grupe 1- 5, ebp: 104/22/SK

Obavijest- Poziv na pregovaranje 12.4.2022. za teretne vagone grupa 7- četvrti krug u prostorijama Prodavatelja, ebp: 104/22/SK

Obavijest- Poziv na pregovaranje 12.4.2022. za teretne vagone grupa 8- četvrti krug u prostorijama Prodavatelja, ebp: 104/22/SK

4- KRUG Poziv za nadmetanje 11.4.2022. za teretne vagone grupa 1-5. ebp: 104/22/SK

3- KRUG Poziv za nadmetanje 4.4.2022. za teretne vagone grupa 1-5, 7 i 8, ebp: 104/22/SK

Obavijest- Poziv na pregovaranje 4.4.2022. za teretne vagone Grupa 6 i 11- treći krug u prostorijama Prodavatelja. ebp: 104/22/SK

Obavijest – Poziv na pregovaranje 4.4.2022.za lokomotive Grupa 1-4, treći krug u prostorijama Prodavatelja, ebp:104/22/SK

Obavijest  od 4.4.2022. o završenom nadmetanju za teretne vagone Grupa 9 i 10, ebp: 104/22/SK

Obavijest od 4.4.2022. o završenom nadmetanju za lokomotive Grupa 5, ebp: 104/22/SK

2. KRUG- Poziv za nadmetanje 23.3.2022. epb:104/22/SK 

Ispravak Poziva za nadmetanje – 2. Krug, ebp: 104/22/SK

Poziv za dostavu inicijalne ponude

Prilog 1. teretni vagoni lokacije

Ponudbeni list

Prilog 2. lokomotive lokacije

Prilog II Izjava o integritetu

Troškovnik I – teretni vagoni

Troškovnik II – lokomotive

Pojašnjenje od 3.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 4.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK i 105/22/SK

Pojašnjenje od 8.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 11.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 14.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 18.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Tehnički opis Eaos-z

Tehnički opis Eas-z

Tehnički opis Rils-z

Tehnički opis Rs-z

Tehnički opis Smmps-tz

Tehnički opis Tadds-z

Tehnički opis Tads-z

Tehnički opis Uacs-z

Tehnički opis Zas-z